NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VIRGINIA
CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

 
 
 

HOME PAGE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 
Trung Tâm Người Vô Gia Cư
ở Virginia


Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa 2019

 • CGOVAA Served Lunch @ Bailey’s Shelter, VA-11/23/2019

  Thank you Note_Serving Lunch to the section "TRUNG TÂM NGƯỜI VÔ GIA CƯ" (HOMELESS SHELTER)

  Dear CGOVAA members & Friends,

  Congratulations to 10 members of CGOVAA for “A successful & delicious great lunch” served to more than 60 homeless persons at the BAILEY’S SHELTER NEWHOPE HOUSING at 5914 Seminary RD, Falls Church, VA 22041 today 11/23/2019.

  My deep appreciations for your continuous contributions to CGOVAA whenever we serve lunch at the Homeless Shelter in Virginia through many years!

  Our sincere thanks to Ms.Giáo Hiếu,Kim Chi, Kim Dang,Saigon restaurant, MinhThu, Hương Bình bakery, Phương Trang, Khánh,Thịnh Tông, Hai Chau for their generous donations of good food for the free and healthy lunch served to homeless at BAILEY’S Shelter today.

  The Menu included:

  • Eggrolls Minh Thư &Huong Binh Bakery)
  • Fried Chicken (Kim Chi)
  • Shrimp Lowmen (Saigon Restaurant)
  • Fried Rice (Kim Chi)
  • Roasted Chicken (Thịnh Tống)
  • Smoked Ham (Kim Đặng)
  • Sweet Corn (Phương Trang)
  • Greenbean & Kidney bean (Phương Trang)
  • Mashed Potatoes (Phương Trang)
  • Cramberry Sauce (Phương Trang)
  • Clementines (Khánh)
  • Bananas &Pumkin Pies (cụ Giáo Hiếu)
  • Chocolate bars( Hải Châu)
  • Birthday Cake for Mong Hoa’s BirthDay (Huyen)
  • **Winter Wool Hats & Scarfs Socks & Gloves for everyone with Affection.
  • A lot of Loving Smiles & Caring Hands to cheer up all the "unknown friends" we serve lunch today!
  We’re really grateful to all the devoted volunteers who help serve the food to the big crowd at BAILEY SHELTER today:Bảo Trương,Khánh, John, MinhThu,Kim Đặng, Nguyệt Vu,Brian To, Andy and Huyền. Warm Thanks for everybody at the Bailey Shelter, especially the Chef Cook Lorena Pierre who makes my Birthday today become “A Special, Happiest day of the year”.

  Best regards,

  Mộng Hoa Tong Le

  11/23/2019

  Xin xem tiếp: "Thank you Note_Serving Lunch


Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa 2018

 • Ngày 24/02/2018:    Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa mừng Tết Việt Nam cho hơn 60 người vô gia cư ăn Tết Việt Nam đầy đủ hương vị NGON và lành, lại thêm kẹo chocolate ngot ngào và tiền lì xì lây hên đầu năm

  Cám ơn các anh chị tham dự Kim Chi, Minh Thu, Kim, Thuy Ai, Kim Khanh, Cuong, Huyen.

 • Ngày 28/03/2015:    Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa mừng Tết Ất Mùi 2015 cho người vô gia cư tại trung tâm Bailey Crossroad Homeless Shelter.   

 • Ngày 9/02/2014:    Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa mừng Tết Việt Nam cho hơn 80 người vô gia cư ăn Tết Việt Nam đầy đủ hương vị NGON và lành, lại thêm kẹo chocolate ngot ngào và tiền lì xì lây hên đầu năm !   

  Xin xem tiếp: Hình ảnh cơm trưa mừng Tết Việt Nam 2014

 • Ngày 24/11/2013    Nhóm Từ Thiện Tình Thương VA cung cấp cơm trưa mừng Lễ Tạ Ơn cho người vô gia cư tại trung tâm Bailey Crossroad Homeless Shelter

  Cám ơn các anh chị tham dự: Kim Chi, Hoang Quyen, Minh Thu, Kim Dang, Khanh, Thinh, Dr. Lan, Thuy Lan, Thanh Truc, Thuy-Ai, Tom, Elizabeth, Quynh Dung, Quynh Vi, Nam, Quynh Anh, KHANH, chi Bich, Ban, chi Kim.

 • Hằng năm và dịp Lễ Tạ Ơn và Tết Nguyên Đán:   Các thành viên của CGOVAA đều thết đãi cơm trưa cho các người vô gia cư tại Bailey Crossroad Community Shelter với các thức ăn ViệtNam như cơm chiên, chả giò, bánh chưng, bánh tét, gà quay, dưa hấu… Ngoài các công tác từ thiện hăng năm kể trên, CGOVAA sẵn sàng cứu trợ các nạn nhân thiên tai, lũ lụt, động đất, sóng thần với số tiền mà các ân nhân đã rộng lượng hiên tặng.