NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VIRGINIA
CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

 
 
 

HOME PAGE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 

photo_d1 photo_d2 photo_d3 photo_d4

 
      WELCOME TO CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

       English        Việt Ngữ

 

Ngày 30/12/2020:    Kính Gởi Quý vị ân nhân của “Quỹ Cứu Trợ nạn lụt miền Trung 2020”

Thưa quý ân nhân,

Cho đên hôm nay 12/18/2020 CGOVAA đã lac quyên được $39,000.00 usd từ 46 vị hảo tâm đóng góp cho "QUỸ CỨU TRỢ NẠN LỤT MIỀN TRUNG-102020"của nhóm TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA-CGOVAA.

Chúng tôi sẽ khóa sổ hôm nay.

Số tiền nầy đã được trao đến tận tay những nạn nhân vùng bị lũ lụt Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam,Quảng Ngãi,Hà Tĩnh, Phú Yên qua các Cộng tác viên của nhóm TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA hoặc các vị tu sĩ Công Giáo, Phật Giáo hoan hỹ giúp CGOVAA.

Xin chân thành CẢM TẠ CÁC "TRÁI TIM TỪ BI " vị tha đã rộng lượng đóng góp tinh tài trợ giúp đồng bào phải chịu cảnh đói rét vì bão lụt ở miền Trung. Danh sách quý ÂN NHÂN và Tường trình tài chánh đính kèm. hoặc xin vào Website của CGOVAA “www.tuthientinhthuongva.com” hoặc Facebook of CGOVAA: “https://www.facebook.com/tuthientinhthuongVA/” để biêt rõ hơn.

Trước thềm NĂM MỚI 2021 kính chúc quý ân nhân luôn có THÂN TÂM AN LẠC.

Lê Tống Mộng Hoa - Trưởng nhóm Từ Thiện Tình Thương VA

Caring and Sharing with Affection

CFC #13212

tonghome@msn.com

CGOVAA xin gởi Quý vị Hảo Tâm: (1) Thư Tri Ân - (2) Danh Sách Ân Nhân - (3) BẢNG TỔNG KẾT - (4) Hình Ảnh về CÔNG TÁC CỨU TRỢ nạn nhân lũ lụt miền TRUNG

VATV - Sinh Hoạt Của Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia"

Qua lời chia sẻ của Giáo Sư Lê T. Mộng Hoa - 16-04-2020