NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VIRGINIA
CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

 
 
 

HOME PAGE

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 

 
Đóng Góp


Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia dùng tiền các thành viên đóng góp cho các công tác từ thiện tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia có liên lạc với các hội Từ Thiện, các cơ sở tôn giáo cũng như cá nhân để cấp học bổng cho học sinh thuộc gia đình có lợi tức thấp kém, tổ chức các lớp dạy Anh Ngữ và huấn nghệ cho các trẻ em khuyêt tật và nghèo khổ,trợ giúp thức ăn, đồ dùng cho các cụ già neo đơn, trợ cấp hiện kim giúp các Thương Phế binh Việt Nam Cộng Hòa,bảo trợ các trẻ mồ côi, cũng như làm các hoạt động từ thiện khác cùng một ý hướng.


Tại Hoa Kỳ Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia hằng năm, vào dịpLễ Tạ Ơn và Tết Âm Lịch thết đãi cơm trưa với thưc ăn cổ truyền Việt Nam cho các người vô gia cư tại Bailey Crossroad Homeless Shelter. Chúng tôi cũng trợ cấp cho Child Medical Connection, một cơ quan từ thiện bất vụ lợi tại Leominster,MA, của ông Joseph A. Bodanza. Child Medical Connection đã giúp mang cac trẻ em bị bệnh tê liệt từ Việt Nam sang chữa bệnh tại bệnh viện Shriners ở Springfield, Mass.


Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia cũng đáp ứng trợ giúp các trường hợp khẩn cấp vì thiên tai tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia đã cứu trợ một trận “ đất lỡ” tại Indonesia, trận bão Katrina tại New Orleans, và cơn bão lụt số 9 tại Việt Nam.


Tất cả các thành viên làm công tác từ thiện cho CGOVAA đều là thiện nguyện, không nhận thù lao,tất cả số tiền các ân nhân đóng góp được trực tiếp dùng trong các công tác bố thí , từ thiện do các thành viên của CGOVAA hoặc các tu sĩ Phật giáo, Thiên Chúa giáo hoặc những người bạn lâu năm( trước 1975) mà bà Mộng Hoa tin tưởng đưa đến tận tay các người khốn khó.


Xin mời gọi quý vị đóng góp để Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia ( CGOVAA) có thể tiếp tục đem niềm vui đến cho những đồng hương kém may mắn.

Xin gởi về:
CGOVAA
(Nhóm Từ Thiện Tình Thương Virginia)
6543 Renwood Lane, Annandale,VA 22003
Tiền quý vị đóng góp cho CGOVAA đều được miễn trừ thuế , vì CGOVAA có Tax Exempt.

DONATIONS TÌNH THƯƠNG

Total of Donations and Expenses for 2012-2015 as below:

SINCERE THANKS FOR YOUR GENEROUS & CARING CONTRIBUTIONS.