NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VIRGINIA
CHARITY GROUP OF VA-AFFECTION

 
 
 

HOME PAGE

FIELD OF ACTION

 

 

What is CGOVAA?

The Charity Group of Virginia Affection (CGOVAA) is a non-profit disaster relief and humanitarian aid organization under 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. It was established by Americans in 2005

.

The purposes for which the CGOVAA is organized are as follows:

 • To provide food, supplies and other necessary items to students from low-income families, orphans, disabled children, the elderly, and the disaster victims in Vietnam as well as within the United States or any other country
 • To help unfortunate children from underserved families with the scholarships; and
 • To promote cooperation among charitable organizations in advancing purposes similar the ones pursued by the CGOVAA.
The members of Charity Group of Virginia Affection come from a broad spectrum of occupations and backgrounds, including priests, nuns, teachers, doctors, dentists, lawyers, engineers, business women and students.

Our Mission

“CARING & SHARING with AFFECTION”

 • Provides scholarships, vocational training, and other humanitarian aid to the poor, orphaned, disabled, and elderly of Vietnam.
 • Support Vietnamese-American culture and children through community activities.

Board of Directors:
Mrs. Trương Kim Chi
Mr. Lê Hữu Em
Mrs. Bùi Kim Hạnh
Mr. Andy Trần
Mr .Hải Châu Nguyễn
Mr. Khanh Nguyễn (Kevin) i
Dr. Nguyen Dinh Tuan
Executive Board:
Mrs. Lê Tống Mộng Hoa - Chủ Tịch - President
Mr. Lê Quang Sâm - Phó Chủ Tịch Ngoại vụ - VP External Services
Mrs. Nguyễn Phan Trinh - Phó Chủ Tịch Nội vụ - VP Internal Services
Ms. Lynna Trương - Tổng Thư Ký - Secretary General
Ms.Lisa Lane - Phụ tá Tổng Thư Ký - Secretary Assistant
Mr. Tống Vương Thịnh - Thủ Quỹ- Treasurer
  
Coordinators in Vietnam
  
Quảng Nam- Hội An
 • Ni Sư Thich Nữ Diệu Hạnh (Chùa Bảo Thắng)
 • Sư Cô Ấn Liên ( Lài Phạm)
 • Sư ông Thich Giải Quảng (Chùa Pháp Hoa)
 • Ông Lê Khuê
 • Cô Pham Thị Nhất
 • Thầy Nguyễn Hồng Tân
 • Thầy Trần Do
Đà Nẳng:
 • Dr. HUỲNH BÙI TÂM PHÚC
Huế:
 • Ni sư Minh Bảo (Chùa Từ An)
 • Ni sư Minh Tánh ( Chùa Long Thọ)
 • BS Nguyễn Quỳnh Thi
Đà Lạt:
 • Ông Vũ Xuân Trường ( Hội Người Mù Lâm Đồng)
 • Bà Đăng Thị Xuân Lan
DAKLAK (KONGBRONG) :
 • Bà ANNIE DUYÊN NGUYỄN
NhaTrang:
 • ÔNG TRƯƠNG VIÊN
Vĩnh Long:
 • Bà Nguyễn Thị Trà Mi
Tây Ninh:
 • Bà Trần Thanh Liên
Bà Rịa (Vũng Tàu)
 • Sư ông Thich Thiện Minh
Sàigòn:
 • Thầy Nguyễn Hữu Ngọc
  
Coordinators in U.S.A :
  
 • Trưởng Vỏ Thiện Toàn ( Làng Hương Đạo Bách Hợp)
 • Bà Nguyễn Thanh Trúc
 • Bà Trần Huyền Phấn (Ban Vũ Đông Phương)
 • Bà Nguyễn Thị Thu
 • Bà Nguyễn Hồng Minh Thư
 • Bà Trần Kim Yên
 • Ông Trinh Xuân Thọ